Bewindvoering is voor mensen die door diverse oorzaken moeite hebben om hun financiën te beheren. Het regelen van de financiën is niet voor iedereen even gemakkelijk. De bewindvoerder die benoemd wordt door de Kantonrechter kan jouw financiën beheren en heeft veel kennis van de financiële mogelijkheden voor jou. Doordat hij een gerechtelijke beschikking krijgt van de kantonrechter mag hij uit jouw naam allerlei handelingen op financieel gebied verrichten. Zonder deze beschikking mag hij dat niet. Als voorbeeld kan je het zo zien: zonder beschikking mag de bewindvoerder geen telefoonabonnement afsluiten op jouw naam maar met de beschikking mag hij dat wel. Dat is best ingrijpend. Daarom moet er ook een Kantonrechter aan te pas komen om te beslissen of hij jouw bewindvoerder mag worden.

De aanvraag

Om onder bewind te komen moet er eerst een verzoek gedaan worden bij de Kantonrechter. Deze zal jou en de bewindvoerder uitnodigen op de rechtbank. Dat heet op zitting komen. Eenmaal op zitting gaat de Kantonrechter kijken of er voldoende reden zijn om jou onder bewind te laten stellen. Dit noemt hij de grond voor het bewind bepalen. Afhankelijk van de situatie kan hij het bewind uitspreken op lichamelijke en/of geestelijke grond of voor problematische schulden en verkwisting. Dit doet de Kantonrechter door vragen aan jou te stellen. Je zit er niet om verhoord en veroordeeld te worden maar de Kantonrechter wil wel wat meer weten van je situatie. Meestal spreekt de Kantonrechter het bewind meteen uit maar in uitzonderlijke wil hij er nog over nadenken of wil hij nog meer informatie. Als de Kantonrechter het bewind heeft uitgesproken gaat de griffier de beschikking maken en verstuurt deze aan de bewindvoerder. Jij krijgt ook een exemplaar toegestuurd. Als de beschikking binnen is kan de bewindvoerder voor jou aan de slag.

De start

Als wij de beschikking binnen hebben dan gaan we eerst een beheerrekening openen. Dit is de rekening waar straks alle inkomsten op gestort worden en waar ook je vaste lasten van betaald worden. Jij krijgt een nieuwe leefgeldrekening en vaak openen we ook een spaarrekening. Daarna gaan we iedereen aanschrijven die wat met je geld te maken heeft en vragen hun de post aan ons te versturen. We stellen aan de hand van de inkomsten en uitgaves een budgetplan op. Zo kunnen we zien of je budget uitkomt en of we misschien ergens aanvullende inkomsten aangevraagd moeten worden. Als laatste schrijven we ook je schuldeisers aan als er schulden zijn. Zo maken wij ons bekend bij hun en vragen hun ook de post aan ons te versturen. Om alles goed in beeld te krijgen hebben wij tussen de 3 en de 6 maanden nodig. Dat komt omdat niet iedereen meteen reageert en er soms meerdere brieven nodig zijn om iedereen aan te geven dat post aan ons verzonden moet worden omdat jij bij ons onder bewind staat.

Controle

Na 3 maanden moeten wij verslag uitbrengen aan de Kantonrechter. De Kantonrechter houdt namelijk toezicht op onze werkzaamheden. Dat is natuurlijk heel goed want zo weet je dat er er altijd iemand meekijkt of wij ons werk goed doen. Het verslag moet afhankelijk van wat de Kantonrechter besloten heeft ook door jou getekend worden. Dat noemen ze wilsbekwaam. Zo hou je zelf ook gevoel met wat er gebeurt met je geld. Als de Kantonrechter het verslag heeft gehad en geen vragen heeft dan moeten we na een jaar een jaarverslag maken. Dit moeten wij dan elk jaar doen. Je hoeft geen jaar te wachten op een verslag. Wij hebben een systeem waar je met een speciale code op in kan loggen zodat je elke dag kan zien wat er met je geld gebeurt. Als je dat lastig vindt kunnen we je ook de afschriften eens per maand toesturen. Als je vragen hebt naar aanleiding van de overzichten mag je deze natuurlijk altijd stellen en zullen we je een antwoord geven op je vragen.
Inloggen bij Onview

Schulden

Wanneer je bij ons onder bewind komt en je hebt schulden dan zullen we eerst je dossier stabiliseren zodat we de inkomsten en uitgaves goed in beeld hebben. We kijken of alle Belastingaangiftes over de afgelopen 5 jaar gedaan zijn en of er geen onbekende schulden zijn. We gaan niet direct alle schulden oplossen. Dit is vaak een misverstand. De schulden kunnen dus tijdens het bewind hoger worden. Dit komt niet door de bewindvoerder maar door de kosten die de deurwaarders maken en door rente. Pas als je dossier stabiel genoeg is melden we je aan voor schuldhulpverleningstraject. Dat kan via de gemeente maar er zijn ook andere mogelijkheden die we kunnen gebruiken. Dat is afhankelijk van je situatie. Dat zullen we vooraf met je overleggen en we bespreken het stappenplan met je. We gaan ook met je mee naar alle gesprekken die nodig zijn voor het schuldhulpverleningstraject en zorgen dat alles wat er nodig is om de schuldhulp te starten aangeleverd wordt. Daarna begeleiden we je ook in het verdere schuldtraject.

Tarieven

Onze werkzaamheden kosten wel geld. Hiervoor zijn door de Minister van Justitie en Veiligheid vaste tarieven opgesteld. Hier moeten wij ons aan houden. We kunnen niet zomaar hogere kosten in rekening brengen. De kosten die wij in rekening brengen zijn intake kosten en de maandelijkse kosten. Deze kosten moet je zelf betalen. Als je een laag inkomen hebt dan vragen wij voor jou de bijzondere bijstand aan bij de gemeente. Nu is het niet zo dat we de intake kosten meteen van je rekening incasseren bij het begin van het bewind. We wachten vaak tot de bijzondere bijstand is toegekend of als je het zelf moet betalen dan kijken we of je het in delen kan betalen. Het moet niet zo zijn dat er geen geld meer is om andere lasten te betalen. De maandelijkse kosten brengen we vaak wel aan het einde van de maand in rekening.

De hoogte van de tarieven kan je hieronder zien.

Tarieven bewindvoering 2024

Onderstaande tarieven zijn bepaald door het LOVCK en gelden voor 2024. Alle bedragen zijn inclusief BTW.


Bewindvoering alleenstaande:
Intake €  751,41
Maandelijkse vergoeding standaard bewind €  133,10
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind €  172,12
Eenmalige kosten beeindiging €  281,93
Verkoop of ontruiming €  469,48
PGB beheer €  704,28
Bewindvoering meerpersoonstarieven:
Intake gezin €  901,45
Maandelijkse vergoeding standaardbewind €  159,52
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind* €  183,11
Maandelijkse vergoeding schuldenbewind** €  206,51
Eenmalige kosten beeindinging €  338,80
Verkoop of ontruiming €  469,48
PGB beheer €  704,28

* samenwonend/ getrouwd/ huwelijkse voorwaarden waarvan één persoon met problematische schulden

** samenwonend/ getrouwd/ huwelijkse voorwaarden beide met problematische schulden

Misschien heb je nog meer vragen? Kijk dan bij veelgestelde vragen, misschien staat het antwoord daar tussen. Je mag ons ook een mail sturen via de contactpagina. Een informatief gesprek kan natuurlijk ook. Dan maken we graag een afspraak met je.