Je bankrekeningen worden onder bewind gesteld. Wij informeren de bank over het bewind. Je bestaande rekening wordt vaak de beheerrekening omdat daar vaak al alle inkomsten en uitgaves op binnen komen. Er wordt een nieuwe leefgeldrekening voor je geopend waar je een pas en pincode van krijgt. Hier gaan we dan je leefgeld op storten. Onze voorkeur heeft de Rabobank daar openen we dan ook de rekeningen. Je oude rekeningen zullen in de toekomst opgeheven worden om kosten te besparen.

Dat is vooraf heel lastig te bepalen omdat we niet weten hoe je budget er uit ziet. Daar krijgen we pas inzage in als het bewind gestart is. We proberen wel het leefgeld zo hoog mogelijk te zetten wat in je budget past.

De kinderbijslag komt in principe toe aan jou en je kinderen maar er kunnen situaties zijn dat we anders moeten beslissen. Dat gebeurt wanneer er situaties ontstaan waarbij het welzijn van jou en je kinderen in gevaar komt. Denk hierbij aan het betalen van energiekosten of huurachterstand omdat er anders een huisuitzetting plaats vind. Kinderbijslag is bedoeld voor het welzijn van het kind. Zo staat dat ook in de wet.

Nee, het bewind heeft geen einddatum tenzij de Kantonrechter anders heeft besloten. Houdt er wel rekening mee dat wanneer je voor schulden onder bewind gesteld wordt het vaak 5 jaar duurt voordat je klaar bent met het schuldentraject en je kan gaan uitstromen. Het gereedmaken van je dossier voor een schuldregeling duurt vaak al ruim een jaar. Nadat je schuldenvrij bent kan je een uitstroomtraject volgen om vervolgens weer op eigen benen te komen staan. Ook moet de bewindvoerder elke 5 jaar verslag doen over de voortgang van het bewind. In veel gevallen moet jij dit verslag ook tekenen. In dit verslag wordt gesproken over de voortgang van het bewind en of deze nog voort moet duren en ook voor hoe lang.

Je kan niet zomaar stoppen. Daarvoor zal je een verzoek moeten indienen bij de Kantonrechter. Deze zal de bewindvoerder ook vragen wat zijn mening is. Als beide het stoppen een goed idee vinden dan zal de Kantonrechter het bewind opheffen. Als er een verschil van mening is dan zal de Kantonrechter beide op zitting roepen en beide partijen horen. Aan de hand van deze zitting zal hij dan een beslissing nemen.

Als je onder bewind gesteld bent voor schulden en je bent schuldenvrij dan is de reden voor het bewind niet meer aanwezig. De bewindvoerder zal dan een uitstroomtraject met je bespreken en zal het bewind uiteindelijk stoppen. Daarvoor kan je samen met je bewindvoerder een verzoek indienen. Als je het prettiger vind om onder bewind te blijven omdat je verwacht weer in de schulden te komen dan kan je samen met de bewindvoerder een verzoek indienen bij de Kantonrechter om de reden van het bewind te laten omzetten. De Kantonrechter beslist uiteindelijk of dit kan.

Dit is een groot misverstand. De bewindvoerder inventariseert je schulden door de schuldeisers aan te schrijven. Hij onderhoudt ook contact met de schuldeisers als ze de stand van zaken willen weten of met de deurwaarder als deze handelingen verricht om geld voor de schuldeisers te incasseren. Als je dossier stabiel is en de schulden inzichtelijk zijn dan kan de bewindvoerder kijken hoe hij de schulden gaat oplossen. Dit kan hij doen door je aan te melden bij de schuldhulpverlening van de gemeente, hij kan je aanmelden bij een zelfstandige schuldhulpverlener of hij kan zelf een schuldregeling starten.

Wij geven graag inzage in jouw financiën. Dit kan door het inloggen op ons systeem. Op deze site staat een link waarmee je rechtstreeks naar de inlogpagina gaat. Met je gebruikersnaam en wachtwoord ( die krijg je van ons) kan je dan inloggen en meekijken op de rekeningen. Als je het moeilijk vind om in te loggen dan kunnen we je ook maandelijks de afschriften toesturen. Als je vragen hebt over wat je ziet dan mag je deze altijd aan ons stellen.


inloggen Onview

Bij het begin van het bewind inventariseren we de schulden. Dit doen we aan de hand van de gegevens die we van je schuldeisers ontvangen hebben nadat wij hun aangeschreven hebben. In de periode dat wij met je dossier bezig zijn om deze klaar te maken voor schuldhulpverlening blijven de kosten voor je schulden doorlopen. Denk hierbij aan rente, diverse deurwaarderskosten, incassokosten en verhogingen van CJIB boetes. Dan kan het ook zijn dat er nieuwe schulden bij komen waarvan wij het bestaan nog niet wisten. Het is niet de bedoeling dat er nieuwe schulden bij komen alhoewel we dat ook niet altijd kunnen voorkomen.

Nee zeker niet. Deze bewindvoerder komt er bij. De WSNP bewindvoerder controleert of jij je aan de regels houdt van de WSNP en brengt hiervan verslag uit aan de rechtbank. In principe doet deze bewindvoerder niet veel voor jou omdat de informatieplicht ook bij jou ligt. Vaak is het zo dat wij de benodigde informatie aan de bewindvoerder sturen en jij je aan de regels van de WSNP moet houden die de WSNP bewindvoerder aan je verteld heeft. Bijzondere situaties kan je het beste aan je WSNP bewindvoerder melden en natuurlijk ook aan ons.

Dat is zeker niet zo. Als er voldoende ruimte is en het budget laat het toe kan er altijd extra geld beschikbaar gesteld worden. Dit zal je alleen moeten aanvragen want wij hebben geen “glazen bol” die ons elke ochtend verteld wie extra geld nodig heeft. Extra geld mag je altijd aanvragen maar de beslissing of dit ook toegekend wordt ligt bij ons. Als het niet gaat zullen we altijd aangeven waarom dit niet lukt.

Wij proberen altijd vanuit het budget te sparen voor onvoorziene zaken. Meestal proberen we een buffer aan te houden van rond de € 1500,00. Dat lijkt veel maar als je binnen een paar maanden een nieuwe wasmachine en een nieuwe TV nodig hebt en dan ook nog eens een flinke nabetaling krijgt van de energienota dan is de € 1500,00 al snel op.

Je bent vrij om naar een andere bewindvoerder over te willen stappen maar dat moet wel in overleg. Als je wil overstappen dan zal je nieuwe bewindvoerder contact met ons opnemen. In overleg met de nieuwe bewindvoerder kunnen we een overstap verzorgen maar dan moet het wel zinvol zijn. Als je situatie bij een andere bewindvoerder niet beter of anders wordt dan zullen wij geen toestemming geven voor een overstap. Dan ligt het uiteindelijke besluit of de overstap gedaan kan worden bij de Kantonrechter. Deze zal alle partijen willen horen of de overstap verstandig is want overstappen kost wel geld. De nieuwe bewindvoerder rekent instapkosten en wij brengen onze uitstapkosten in rekening. Wij geven er de voorkeur aan om eerst eens met elkaar te spreken en afspraken te maken.

Bij aanvang van het bewind laten wij jou de regels en afspraken tekenen. Hierin staan al veel onderwerpen die bij het bewind kunnen voorkomen. Daar staat ook in wat je van ons mag verwachten. Wij moeten bij elk verslag een plan van aanpak meesturen. Hierin leggen wij samen met jou de afspraken vast die wij gemaakt hebben voor de toekomst. Dit plan van aanpakken wordt door ons en jou ondertekend en aan de rechtbank verzonden samen met het jaarlijks verslag.

Bij overlijden stopt het bewind meteen. Zo is dit in de wet geregeld. Je familie kan contact met de bewindvoerder zoeken om te vragen naar het polisnummer van de uitvaartverzekering als die er is natuurlijk. De bewindvoerder mag geen handelingen uit jou naam meer verrichtten en hij moet iedereen informeren die met je geld te maken heeft over jouw overlijden. Hij zal een eindverslag moeten maken die iemand van de erfgenamen moet ondertekenen. Daarna stuurt hij deze naar de rechtbank en als de rechtbank deze goedkeurt is het bewind afgewikkeld.